Menu

Eigenrisicodrager (LogiSal)

U vindt de inhouding WHK bij Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen.

Heeft u al boekingen gemaakt dan vindt u hieronder instructies om e.e.a. te verbeteren:

WHK met werknemersdeel
Als hiervan sprake is dan dient u de boekingen opnieuw te draaien via Bereken > Historie > Wijzigen. Omdat het werknemersdeel invloed heeft op het netto loon kan dit niet geautomatiseerd gedaan worden.

WHK zonder werknemersdeel
U vindt in het menu Periodeblok ook Corrigeren Werkgeverspremies en reserveringen in Boekingen. Met deze module kunt u alle werkgeverspremiesĀ  veranderen in reeds gemaakte boekingen. U verandert 1 premie tegelijk maar kunt de module vaker doen. U geeft het oude en het nieuwe percentage op, alsmede eventueel de perioden die gewijzigd moeten worden. Als het door u opgegeven percentage niet klopt met wat is geboekt dan wordt er niet veranderd. U krijgt een log te zien met de wijzigingen. Het wijzigen van deze boekingen heeft consequenties. U kunt een (aanvullende) journaalpost printen. Voor de loonaangifte geldt dat LogiSal de verschillen automatisch meeneemt in de eerstvolgende loonaangifte.

WGA-premie particulier via LogiSal
Als u eigen risicodrager bent voor de WGA dan kunt u bij een verzekeringsmaatschapij een polis voor dit risico sluiten en (een deel van) de premie op de werknemer verhalen.
Alle inhoudingen op de subtab Werknemersverzekeringen worden meegenomen in de loonaangifte dus dit subtab is niet de juiste.
Ga naar > Werkgever > Inhoudingen > Sociale fondsen.
Zoek een lege regel en dubbelklik deze.
Activeer de inhouding en geen een naam.
Vul het werkgevers- en werknemersdeel.
Op de tab Grondslag vult u in ‘loon'(meestal) en soms ‘Heffingsloon’. Dit is afhankelijk van de polis!
Als er een maximum grondslag van toepassing is dan vult u dit op het tab Fran/Max.
Bij het tab Behoort tot vinkt u aan: werknemer/netto. Meer niet.
Het journaal mag u zelf inrichten.
De overige gegevens zijn niet van toepassing.

Sector wijzigen
Tijdens dit proces kunt u ook de sector code en de risicogroep wijzigen.
Denk dan ook aan de sector van de WHK.

Let op
Overtuig u er van dat u eigen-risicodrager bent. U dient een beschikking te hebben. Wij overname of omzetting (van vof naar bv) gaat het eigenrisicodragerschap niet automatisch mee.
Helaas komen wij vaak tegen dat dit achteraf gecorrigeerd dient te worden.