Menu

NettoBruto (LogiSal)

Het is de looncode die bepaalt of netto-bruto berekend wordt. Bij elke looncode is de soort ingesteld.
Als de soort is ‘netto loon per periode’ dan zal LogiSal het opgegeven bedrag bruteren.
Als de soort is ‘netto loon per uur’ dan zal LogiSal het netto loon vermenigvuldigen met het uurloon en dan bruteren.

NettoBruto en onkosten

Op het moment dat u andere looncodes toevoegt voor een netto-bruto berekening wordt het volgende onderscheidt gemaakt:
Als u rekent naar een netto loon voor een tijdvak (looncodesoort = ‘netto loon per periode’) dan wordt het netto loon beschouwd als zijnde inclusief alle overige looncodes.
Stel u wilt iemand 500 netto betalen voor een maand.
Daarbij wilt u betalen 40 voor onkosten. Dan dient u het netto loon te stellen op 540 en de onkosten op 40.
Voor LogiSal is het netto bedrag het bedrag dat u ook wenst te betalen.

Als het echter gaat om een netto-uurloner dan dient u anders te handelen.
Het is immers niet handig om onkosten per uur te gaan betalen.
Stel u wilt iemand 100 uur van 5 netto betalen en daarnaast een onkostenvergoeding van 40.
Nu kiest u een looncode ‘netto loon per uur’ en zet deze op 5.
U geeft het aantal uren in = 100 en daarnaast voegt u de looncode voor onkostenvergoeding bij voor 40.
LogiSal rekent nu 540 uit.