Menu

Checklist (LogiSal)

Er zijn in LogiSal standaard 4 checklistst beschikbaar:

Checklist algemeen
Checklist boekingen
Checklist loonaangiften
Checklist pensioenaangiften

U kunt deze checklists oproepen via het menu Lijsten. In de checklistboekingen kan een periode geel oplichten. Als dit het geval is dan is de werknemer in die betreffende periode in dienst gekomen.