Menu

AZL (LogiPoort)

Bestandsnaam vereiste AZL

UPA (Uniforme Pensioenaangifte)

1-4 = UPA_
5-17 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
18-41 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
18-20 = AZL
21-29 = Vrij in te vullen positie
30-32 = J##
33-35 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
36-40 = T### volgnummer afgesloten met
41 = _ (underscore)
42-55 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
56-63 _UPA.XML

*Het eigen kenmerk in het inhoudelijke XML bericht moet overeenkomen met het kenmerk in de bestandsnaam (18-41).
U mag niet 2x het zelfde insturen.

Voorbeeld bestandsnaam
UPA_123456789L01_AZLK1234W001J17P01T0001_20171013131027_UPA.xml

Pensioenaangifte

Let op: ten gevolge van bestandsnaamvereisten door AZL is het record idBer voor LogiPoort van belang.

Pensioenaangifte AZLĀ 
1-2 = PA = vast
3-14 = 9L2 loonheffingennummer
15-17 = AZL
18-22 = Relatienummer softwarepakket
23-34 = Datum en tijd aanmaak JJMMDDHHMMSS
35-38 = .XML = Extensie

Voorbeeld bestandsnaam
PA123456789L01AZL12345170127190344.XML

Let op: Zie hieronder bij ID Bericht.

ID Bericht
In de pensioenaangifte voor AZL zit een record
Dat moet als volgt gevuld zijn:
Positie 1 t/m 6 zijn vormvrij
Posities 7, 8 en 9 moeten cijfers bevatten
Positie 10 moet een J zijn
Posities 11 en 12 bevatten het jaar in 2 cijfers
Positie 13 moet een T zijn
Posities 14 en 15 bevatten het periodenummer
Positie 16 moet een T zijn
Positie 17 tm 28 geven het loonheffingennummer weer in dit formaat: 9L2

Uitleg periodenummers: klik hier