Menu

Werkgever Algemeen (LogiSal)

Na het starten van de module via de knop WERKGEVER (of via Ctrl-G) verschijnt een keuze menu. U kunt kiezen uit een van de bestaande werkgevers of kiezen voor het maken van een nieuwe werkgever.

LogiSal kent 3 verschillende namen die u aan de werkgever kunt geven. Een voorbeeld verduidelijkt dit:
De heer J. Pieterman, handelend onder Snackbar Friet van Piet.
Naam wordt dan Snackbar Friet van Piet
Officiƫle naam wordt dan Pieterman J. van
Zoeknaam wordt dan: Friet van Piet.

Hieronder ziet u een opsomming per tabblad met meer informatie daarover:

Algemeen

Bankrekeningnummer/BIC
U kunt hier het IBAN (bankrekeningnummer) invoeren. Als u een banknummer invoert wordt dit gecontroleerd op bestaanbaarheid. Als de naam van de betaler afwijkt van die van de werkgever dan kunt u op de tab DIVERSEN de afwijkende naam opgeven.

Iedere bank heeft een unieke code voor betalingen binnen de 32 SEPA-landen. Dit wordt de BIC (Bank Identifier Code) genoemd. Achter het bankrekeningnummer kunt u de BIC invullen. Voor Nederlandse bankrekeningnummers vult LogiSal de BICcode zoveel mogelijk zelf in.

Zie ook: Betalen

Loonheffingennummer
Het door u ingevoerde nummer wordt gecontroleerd aan de hand van de officiƫle methodiek. Als u geen loonheffingennummer weet voert u nullen in.

UVI-aansluitnummer
Ook hiervoor geldt dat het nummer dat u invoert wordt gecontroleerd. Als u geen nummer weet voert u nullen in. Zie voor vele voorbeelden en formaten ook aansluitnummer.

Bedrijfstakcode Interpolis
Deze code is alleen van toepassing op werkgevers die aangesloten zijn bij Interpolis. Dit betreft over het algemeen detailhandel. De code wordt door LogiSal toegekend. U vindt de codes bij de documentatie van Interpolis en Pien.

G-rekening
U kunt een G-rekening en het saldo opgeven. Dit is alleen nodig voor de Guo.

PVF-Achmea-nummer
Voorlopig alleen voor uitzendbureau’s. Formaat = 950-12345678-02-01. Zie STIPLU.

Boodschap op slip
De in dit veld opgenomen tekst wordt op elke slip van elke werknemer afgedrukt aan de onderkant. Dit veld is dynamisch, d.w.z. dat pas op het moment dat u een slip print gekeken wordt of in dit veld tekst staat. U kunt dus eerst een slip printen zonder boodschap en later dezelfde slip met een boodschap.

Melding bij Bereken
De tekst die u hier invult krijgt u elke keer dat u BEREKEN start in een pop-up te zien.

Melding bij Nieuwe Werknemer
Ook dit kan bijzonder handig zijn. Hier kunt u een herinnering of aandachtspunt opnemen wat als pop-up wordt weergegeven als u een nieuwe werknemer gaat maken.

Standaard werkuren in de week
Hieraan is bijvoorbeeld bij een maandloner het uurloon bij overwerk gekoppeld. Dus het is van belang dit correct in te voeren.

 

Inhoudingen

Zie: Inhoudingen

Indeling Slip

Zie: Indeling Slip

Export

Zie: Journaal exporteren

Reservering

Zie: Reserveringen

Loonaangifte

Hier bepaalt u wat de tijdvakken in dit jaar zijn. Als u kiest voor maand of 4 weken dan vult LogiSal de tijdvakgrenzen automatisch in. Klik vooral op ‘Controleer datumdichtheid’.

Zie ook: Loonaangifte

Linksonder in het scherm ziet u nog 2 opties:

Geen melding Maak Kopie na loonaangifte
Als u de loonaangifte heeft gemaakt dan bent u volgens de leveringsvoorwaarden verplicht een niet-overschrijfbare kopie te maken ter ondersteuning van deze loonaangifte. U kunt deze melding hier uitzetten. Dat ontslaat u niet van de verplichting die kopie te maken.

Periodenr en datum gebruiken bij Bereken
Als u alle werknemers volgens hetzelfde tijvak verloont (bijvoorbeeld allemaal per maand of allemaal per 4weken) dan zet u deze aan. Na het intoetsen van het periodenr bij Bereken voegt LogiSal dan de datum toe.

Diversen

Meldingen
U kunt bij Berekenen een melding krijgen als de werknemer verjaart of er een dienstjaar bij krijgt. Dat kunt u hier instellen.
De melding ‘einde contract’ is niet meer instelbaar. Deze melding komt als u gaat verlonen tussen 2 en 1 maanden voor de datum einde contract. Dit ivm de wettelijke aanzegtermijn van 1 maand.

WAS Wet Aanpak Schijnconstructies (2016)

Wet Aanpak Schijnconstructies: U kunt bij Werkgever tab Diversen (rechtsboven) opteren voor de keuze om het netto wettelijk minimumloon te tonen. Dan wordt bij Berekenen het netto minimumloon getoond, rekening houdend met dit bedrijf in de gekozen sector met de ingestelde inhoudingen. Verder wordt uitgegaan van het normale aantal verloonde uren. Het netto minimumloon wordt getoond in het bruto-netto scherm onder het gewone netto loon zodat u de vergelijking direct kunt maken. Het komt verder nergens terug.
Let op 1:
Deze wet is nieuw en er zijn/komen ontwikkelingen en jurisprudentie.
Let op 2:
We hebben extra iets ingebouwd om die berekening te kunnen zien.
Als u tijdens Berekenen in het veld Netto Afwijkend Uurloon 999.99 intoetst dan toont LogiSal u de berekening van het netto minimumloon. LogiSal ‘vergeet’ dan wel de gewone berekening en kunt dit dus niet boeken.
Let op 3:
Inhoudingen ter dichting van gaten als Wia, Anw, e.d. mogen het netto minimumloon niet onder de norm brengen. O.a. in de kleinmetaal speelt dit. LogiSal houdt hier rekening mee met een parameter die u niet kunt beinvloeden. Daarvoor moet de koppeling tussen de inhouding en onze fondsen in stand zijn. Er zijn inhoudingen die wel van het netto minimumloon mogen. LogiSal kan daar geen rekening mee houden.

Systeem berekening loon per dag/uur
Zie: dagloon en uurloon

Code CAO
De cao-code is van belang voor de loonaangifte. De lijst is door de Belastingdienst verstrekt. De code die hier staat wordt automatisch meegenomen bij elke nieuwe werknemer. De lijst is erg lang. U kunt in de lijst zoeken door een (deel van een) woord in te voeren in het zoekvenster en te klikken op de knop met de Z. LogiSal toont u dan de mogelijkheden.

Knoppen rechts

Notities
U kunt hier vrij notities invoeren voor u zelf. Er is een lijst Notities waarop u alle notities van 1 werkgever en alle werknemers kunt zien, een soort stamkaart voor deze administratie. Bij Bereken vindt u onder lijst met werkgevers ook een knop die deze notities opent en waar u deze ook kunt wijzigen enz.

Afdelingen
Zie: Afdelingen

Grootboek
Zie: Grootboek

Grondslagen
Zie: Grondslag