Menu

Inhoudingen (LogiSal)

Te vinden via Werkgever > tab Inhoudingen. De inhoudingen zijn in LogiSal verdeeld in 3 groepen: Werknemersverzekeringen, Pensioenachtigen, en Sociale Fondsen.

Percentages kunnen in de loop van het jaar wijzigen. Onderaan de pagina vindt u een peildatum/periodedatum. Dit is standaard de laatst verloonde datum maar u kunt die datum eventueel aanpassen. De percentages die u in de eerste instantie ziet zijn de percentages die per die datum geldig zijn.

Als u klikt op de knop Bijwerken %% adhv fondsenlijst dan gaat LogiSal voor u de gegevens voor alle inhoudingen ophalen uit de fondsenlijst.

Om een inhouding te veranderen of gedetailleerd te bekijken dubbelklikt u op de inhouding.

 

U kunt elke inhouding voorzien van een naam, al dan niet activeren en de percentages, franchises en (dag)maxima invullen. Voor de werknemersverzekeringen kunt u een aantal zaken niet wijzigen.

Hieronder behandelen wij de instellingen per tabblad:

Procent

U kunt niet alleen procenten inhouden maar ook nominale bedragen per keer/dag/uur/jaar. Dit komt weinig voor maar kan soms handig zijn bij bijvoorbeeld een personeelsvereniging waarvoor iedereen een vast bedrag per maand betaalt.

Op dit tab kunt u ook de rekenmethode bepalen. Voor de sociale lasten kunt u niet kiezen. Voor pensioenachtigen en overigen kunt u kiezen uit ‘periode berekening’, ‘periode niet over bijz loon’ en ‘cumulatieve berekening’. Van belang is dat bij ‘periode berekening’ over bijzondere beloning wordt ingehouden zonder rekening te houden met maximum loon. Dit voorkomt dat bij een bonus in het begin van het jaar te weinig wordt ingehouden waardoor de werknemer of de werkgever later extra moet betalen.

Verder kunt u op deze tab natuurlijk de percentages kwijt, zowel die per 1 januari als eventuele wijzigingen in de loop van het jaar.

Grondslag

LogiSal kent twee methodes voor de grondslagen. Systeem 1 en Systeem 2. Wanneer Systeem 1 niet wordt toegepast, wordt automatisch systeem 2 toegepast.

Systeem 1 (Vast Overeengekomen Loon/VOL)

Wanneer u systeem 1 gebruikt wordt de premie berekend over het vast overeengekomen loon (VOL) per 1 januari (of datum van indiensttreding). Eventueel kunt u een extra opslag percentage invoeren bijv. 8% wanneer het vakantiegeld ook in het VOL meegenomen moet worden. Een eindejaarsuitkering (3,5% ) kan bijvoorbeeld ook tot het VOL behoren. Dan vult u hier 11,5% in.

Het VOL vult u per werknemer bij Werknemer > tab Loon e.d.

Systeem 2

Met systeem 2 berekend u over een bepaalde grondslag. Deze grondslag kunt u selecteren in het frame ‘Grondslag waarover wordt berekend’.

Er zijn 10 grondslagen die u kunt gebruiken (vaak Pensioen of SV Loon).
Zie: Grondslagen

Vakantiegeld bij het loon voor de grondslag optellen
Bij MN Services dient het vakantiegeld bij de grondslag opgeteld te worden, alvorens de premie wordt berekend. U kunt dat hier instellen.

Deze inhouding ook berekenen over bijzondere beloningen
Sommige inhoudingen hoeven niet over bijzondere beloningen berekend te worden.

Fran/Max

We kennen 4 systemen van franchise of maximum loon berekening.

  1. Jaarbedrag herleiden naar tijdvak (dus / 12 of 13)
  2. Bedrag per tijdvak
  3. Dagbedrag
  4. Uurbedrag ex overuren
  5. Uurbedrag inc overuren

Ook bijzondere zaken aan een franchise kunt u instellen:

Soms (MN services en PGGM) dient de franchise gelijkgesteld te worden aan het minimumloon + vakantiegeld. De PGGM heeft nog als specialiteit de leeftijdsafhankelijke franchise. Ook deze kunt u instellen.

Als u een werknemersverzekeringspremie muteert dan kunt u op deze tab niets wijzigen.

Leeftijd

Als een onder- en/of bovengrens van toepassing is kunt u deze hier instellen. Daarnaast kunt u bepalen dat deze inhouding op iemand die jonger is dan de ondergrens, maar gehuwd, wel van toepassing is.

Op dit tab vindt u ook begrenzing door geboortejaar.

Journaal

Elke inhouding dient gejournaliseerd te worden in het grootboek.
Zie: Journaal en Grootboek

BehoortTot

Elke inhouding kan op zijn beurt weer behoren tot 1 of meerdere grondslagen. Zo is bijvoorbeeld pensioen een aftrekpost voor Svw-loon. Zo kunt u ook uw eigen grondslagen opbouwen.

Als u dit tab oproept terwijl u in de sectorpremie zit dan vindt u hier ook de sectorcode. Deze wordt door LogiSal via het fondsenbestand meegeleverd maar kunt u desgewenst wijzigen. Als u binnen uw bedrijf 2 verschillende sectoren heeft dan maakt u 2 inhoudingen Sectorpremie. Vervolgens schakelt u er bij elke werknemer 1 uit.

Ook vindt u hier de Productcode van de regeling (indien opgenomen in de fondsenlijst).

Parttime

Bij bijvoorbeeld MN services is het bijvoorbeeld zo dat de inhouding voor een parttimer wordt berekend als een fulltimer. Na berekening van de premie voor de fulltimer wordt de werkelijk in te houden premie vastgesteld door de premie te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage. In sommige pensioenfondsen dienen de overuren mee te tellen bij het bepalen van de parttimefactor. Dit kunt u hier instellen.

Koppel

Hier bepaalt u of deze inhouding gekoppeld dient te worden aan een van de fondsen in de fondsenlijst. Door deze koppeling tot stand te brengen hoeft u zelf de percentages niet meer te wijzigen: dat doet LogiSal voor u. Regelmatig, doch in elk geval aan het begin van het jaar, krijgt u van ons een nieuw fondsenbestand. U kunt een lijst van alle beschikbare fondsen printen via het menu Lijsten.

Zie ook: Controlelijst koppelingen fondsen met inhoudingen of Fondsen doorkoppelen.