Menu

Foutmeldingen Loonaangifte (LogiPoort)

Krijgt u een van de volgende foutmeldingen bij het versturen van een loonaangifte?

Foutmelding: Kan geen veilig kanaal tot stand brengen voor SSL/TLS met autoriteit dgp2.procesinfrastructuur.nl.
Installeer dan de Servercertificaten.

Zie: Servercertificaten installeren

Daarna kunt u de aangifte(n) nogmaals verzenden.
Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw PKIoverheid-certificaat opnieuw installeren op uw PC.

Zie: PKI Certificaat Installeren

Kan de keten van X.509-certificaat CN=dgp2.procesinfrastructuur.nl, OU=Servicemanagement, O=Logius, L=’s-Gravenhage, S=Zuid-Holland, C=NL, SERIALNUMBER=000000000000000 niet bouwen. Het gebruikte certificaat heeft een vertrouwensketen die niet gecontroleerd kan worden. Vervang het certificaat of wijzig de ValidationMode van het certificaat. Er is een certificaatketen dat niet tot aan een vertrouwde basiscertificeringsinstantie kan worden samengesteld.

Installeer dan de Servercertificaten.

Zie: Servercertificaten installeren

Daarna kunt u de aangifte(n) nogmaals verzenden.
Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw PKIoverheid-certificaat opnieuw installeren op uw PC.

Zie: PKI Certificaat Installeren

 

Melding: Het stamcertificaat kan niet gevonden worden

U dient er voor te zorgen dat de certificaten van de Belastingdienst als administrator worden geïnstalleerd.
Login op uw systeem als administrator.
Volg vervolgens de stappen op Servercertificaten installeren.

Daarna kunt u weer inloggen onder uw eigen gebruiker en is de foutmelding opgelost.
Mocht u daarna nog steeds een foutmelding ontvangen dan ligt het probleem waarschijnlijk aan uw rechten. Contacteer daarvoor uw systeembeheerder.

Er is een technische fout in de aanleverservice van de Procesinfrastructuur opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de Procesinfrastructuur

Er is een storing bij DigiPoort. U kunt de loonaangiftes later opnieuw insturen. U hoeft geen contact op te nemen met de beheerder van de Procesinfrastructuur.
Blijft deze melding naar voren komen en zijn er inmiddels meer dan twee werkdagen verstreken? Zie: 400 (Aangifte blijft op status 400 staan)