Menu

Sectorpremies (LogiSal)

1. Er staan 2 sectorpremies aan bij deze werknemer:
Er mag per werknemer maar 1 sectorpremie (= Wgf = WA) premie aan staan.
Bij de meeste werkgevers is er maar 1 sectorpremie en is er dus ook geen probleem.
Bij sommige werkgevers zijn er 2 sectorpremies, bijvoorbeeld 1 voor los personeel en 1 voor vast personeel. Dit komt voor bij Agra, Uitzend, Horeca en meer.
Het is dan zaak dat u 1 sectorpremie bij de (elke) werknemer, op tab Instelling uit zet.

Het kan ook zijn dat u een verkeerde koppeling heeft bij een inhouding.
Ga naar Werkgever en open de betreffende administratie.
Klik op Print en ga naar pagina 3. Daar kunt u perfect zien hoe vaak u met een WNSWA* heeft gekoppeld. U corrigeert dit als volgt:
Dubbelklik op de betreffende inhouding en ga naar tab Koppel. Kies daar het juiste fonds en klik op ‘%% Bijwerken’.

2. Sector en/of risicogroep veranderen
Het komt voor dat u achteraf sector en/of risicogroep moet veranderen. Daarmee veranderen vaak ook de percentages.
Hier worden 2 zaken behandeld, het wijzigen van e.e.a. in de Inhoudingen en het wijzigen van de reeds gemaakte boekingen.
Noteer eerst voor u zelf de verkeerde Sector en/of Risicogroep en noteer ook het verkeerde premiepercentage.

2A. Wijzigen Inhoudingen:
Maak altijd eerst een kopie.
Er zijn 2 methodes om te wijzigen:

2A1: U weet de juiste Sector en Risicogroep:
U kunt uw inhouding sectorpremie zelf met ons fonds sectorpremie koppelen:
Ga naar Werkgever > Openen > Tab Inhoudingen > Subtab Werknemersverzekeringen.
Ga naar de betreffende sectorpremie en dubbelklik er op.
Ga naar de tab Koppel en selecteer het juiste fonds.
Klik op Bijwerken %% adhv koppeling.
Controleer de percentages.
Controleer op de tab Behoort tot de vermelde Sector en Risicogroep.

2A2: Dmv onze branchelijst:
Klik op Werkgever, selecteer de juiste administratie en kies voor Herstellen.
Selecteer Inhoudingen en selecteer de juiste (andere) branche. Als u nu verder gaat worden alle inhoudingen hersteld naar ‘de standaard’ voor deze branche. U kunt dat van te voren bekijken door even een nieuwe werkgever in deze branche te maken.

2B. Wijzigen reeds gemaakte boekingen:
Maak altijd eerst een kopie. Print ook vooraf een Loonstaat (Jaarblok) en selecteer het blok ‘werkgeverslasten’. Dan kunt u deze later vergelijken met de gewijzigde versie.
U vindt in het menu Periodeblok ook Corrigeren Werkgeverspremies en reserveringen in Boekingen. Met deze module kunt u alle werkgeverspremies (Sectorpremie, Whk en Wao-WGA) veranderen in reeds gemaakte boekingen.
U verandert 1 premie tegelijk maar kunt de module vaker doen.
U geeft het oude en het nieuwe percentage op, alsmede eventueel de perioden die gewijzigd moeten worden. Als het door u opgegeven ‘percentage’ niet klopt met wat is geboekt dan wordt er niet veranderd. U krijgt een log te zien met de wijzigingen. Het log kunt u niet direct printen.
Het wijzigen van deze boekingen heeft consequenties. U kunt een (aanvullende) journaalpost printen. Voor de loonaangifte geldt dat LogiSal de verschillen automatisch meeneemt in de eerstvolgende loonaangifte.

Als het jaar al voorbij is gaat u naar Loonaangifte en kiest u bij tijdvak voor ‘Correctie Achteraf’.