Menu

Journaal uit evenwicht (LogiSal)

Het onderzoeken van de oorzaak van een journaal uit evenwicht doet u als volgt:

Ga naar Looncode > Openen > Printen.
Bekijk de kolommen debet en credit. Credit moet eigenlijk altijd ‘Netto loon’ zijn.
Vervolgens controleert u of debet en credit hetzelfde zijn. Dat mag niet.
Witte vakjes zijn ook meestal niet goed, maar wel bij ‘Loon in natura’.

Open de werkgever en klik op print.
Ga naar pagina 2.
U ziet hier de inhoudingen.
Op regel 10 ev vindt u GrtKostWg, Grt Netto en Grt Balans.
Grt Netto is gemakkelijk: die is altijd 50. De andere 2 mogen niet hetzelfde zijn, ook niet als GrtNetto.

Ga naar Bestand > Openen > Grootboek.
Klik op Vaste Koppelingen.
Klik links een voor een op alle onderwerpen en beoordeel de journaalpost.

Houd in de gaten dat journaalposten altijd worden opgegeven als ware de looncode of inhouding een verstrekking. Zo is de journaalpost van looncode 170 (pensioenpremie) debet pensioenpremie en credit netto loon. Omdat u het bedrag negatief ingeeft wordt de journaalpost omgedraaid.

Controleer onderdelen van de journaalpost die mogelijk zijn. Print een loonstaat (van alle werknemers) en controleer het netto loon, de loonheffing en andere mogelijke posten. Bedenk dat bij loonheffing ook loonheffing over spaarloon en afdrachtverminderingen een rol kunnen spelen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij: Journaal analyse