Menu

Importeren uit een ander salarispakket (LogiSal)

LogiSal kan administratie importeren c.q. reconstrueren. Het enige dat u nodig heeft is 1 of meer loonaangiften van deze werkgever. Hieronder volgt een stappenplan voor de import. Het sluit af met een opsomming van onderdelen die u zelf nog moet verzorgen c.q. op moet letten. Lees dit dus helemaal.

1. Nieuwe werkgever

Maak een nieuwe werkgever en kies zelf de branche. Verder vult u niets in. De help met informatie over de betreffende branche wordt gepresenteerd, vergeet niet dit te lezen. Het kan voor u van belang zijn.

2. Map loonaangiften

Maak een (tijdelijke) map op uw computer en zet daar de loonaangifteberichten in, gemaakt door het andere salarispakket.
Dit zijn XML berichten. Het mag ook 1 loonaangiftebericht zijn.

Wanneer u een loonaangifte opent met kladblok kunt u aan de eerste twee regels herkennen of het een Loonaangiftebestand betreft. Dat ziet er ongeveer zo uit:

3. Importeren

Ga naar Export/Import > Importeren administraties via loonaangifte.
Volg de instructies in de wizard.
Als u een administratie importeert uit Unit 4, dan dient u dit aan te geven in het scherm waarin u aangeeft waar de XML staat.
De enige opties die u heeft zijn het behouden van het werknemernummer uit de oude administratie en het mee-importeren van de waarde ‘loon in geld’. Dit wordt dan het salaris van de werknemer. U kunt dit later nog wijzigen.
De wizard sluit af met Reorganiseren bestanden.

Indien u bij het importeren een foutmelding krijgt, raadpleeg dan dit kennisartikel

Wat moet u zelf nog doen?

LogiSal gaat uit van de import van de ‘standaard-werknemer’. Voor DGA’s en artiesten e.d. dient u zelf op de tab Instelling (tab Sociaal) van werknemer de instellingen te wijzigen.
U moet zelf de looncodes toevoegen, bijvoorbeeld voor auto van de zaak en onkostenvergoedingen e.d.
Eventueel, als de pensioenpremie wordt geheven over het vast overeengekomen loon, dan dient u bij Werknemer op de tab Loon ED (linksonder) dat vast overeengekomen loon in te vullen c.q. door LogiSal te laten uitrekenen (knop met het !).
Als de werknemer een gehuwde vrouw is kan als naam van de werknemer de geboortenaam geïmporteerd zijn.

Wat kan deze import niet?

Cumulatieven worden niet geïmporteerd. In de loonaangiften staan wel de premies maar niet gesplitst naar werknemers en werkgeversdeel. Met deze import kunt u zich soepel voorbereiden op het volgende jaar. Ook kunt u schaduwberekeningen maken en in dat geval adviseren wij u toch om e.e.a. vanaf januari te doen. Dan heeft u geen cumulatieven nodig en kan dat ook niet tot ongelijkheid in de berekening leiden.
U kunt zonder problemen e.e.a. proberen, werkgevers en werknemers zijn net zo gemakkelijk weer te verwijderen.

Foutmelding bij importeren van xml-bestand?

Indien u een foutmelding krijgt bij het importeren van een xml-bestand vanuit een ander salarispakket, staan in dit kennisbankartikel  de stappen om het xml-bestand om te zetten naar het juiste format.

Waar verder op te letten bij een overstap?

De Belastingdienst heeft een overzichtelijk artikel waarin staat uitgelegd waar u nog meer op dient te letten wanneer u overstapt van salarispakket.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.