Menu

Branche Schilders (LogiSal)

APG verzorgt de pensioenregeling voor Schilders. Vanuit LogiSal kunt u een PLO aanmaken via Periodeblok > PLO Schilders. Dit bestand dient u helaas handmatig te uploaden via: BPF Schilders.

2021: Voor het sociaal fonds doet USAG de pensioenaangifte zelf. Dit geeft u aan via Periodeblok > Upa voor USAG.

UTA en niet-uta
Voor UTA-personeel gelden aparte pensioen/vut/Sab regels. Alle regelingen zijn in LogiSal opgenomen en staan aan! U dient dus een keuze te maken tussen cao personeel (bouwplaats) en overigpersoneel (zie onderstaand pensioensoorten).

Pensioensoorten
Er zijn pensioenregelingen voor Caopersoneel, overig personeel en UTA personeel. Er zijn ook 2 overgangsregelingen. Standaard hebben wij alle regeling aan staan. U dient zelf per werknemer, tab Instelling, te bepalen welke regeling wel c.q. niet van toepassing is.

Franchises en Maximum lonen
Binnen de bouw hebben wij er voor gekozen om maximumloon en franchise uit te drukken in een bedrag per uur. Verder worden de premie geheven over de grondslag ‘Pensioen’. Het is dus van belang om het BTERloon in uren volledig uit te keren.

Reisuren
De reisuren worden veelal betaald tegen het garantieuurloon, wat lager kan zijn dan het PRIS-uurloon. Vul dan eerst het lagere garantieuurloon in bij ‘Afwijkend Bruto Uurloon’, Voeg dan de looncode voor Reisuren (136) toe en geeft het aantal in.

Aansluitnummer

Zie: Aansluitnummer