Menu

Branche Betonproducten (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar https://www.betonpensioen.nl

Pensioenpremie
Grondslag voor de premie is het vast-overeengekomen loon op 1 januari.
Aangifte doet u via Periodeblok > Pensioenaangifte PA Centric.

Regeling werknemers geboren voor 1950:
De premie wordt berekend in 2 delen met een minimumgrondslag en een maximumgrondslag.

Regeling werknemers geboren na 1950:
Voor werknemers geboren na 1950 geldt een nieuwe regeling.

Beide regelingen zijn opgenomen hetgeen resulteert in 3 pensioenregels bij Inhouding. U kunt alle regels op actief laten staan. LogiSal past automatisch de juiste regeling toe.

Vut
Er is nog een vut actief. Ook hier gelden aparte regelingen voor geboren voor en na 1950. LogiSal heeft beide regelingen opgenomen en past automatisch de juiste toe. Inmiddels staan de percentages bij beide op 0.