Menu

Werkkostenregeling (LogiSal)

U kiest voor Jaarblok > Werkkostenregeling.

Wanneer u boven de vrije ruimte uit komt dient u daar eindheffing over te betalen.
De module laat in het huidige jaar zien wat de totale vrije ruimte is.
Indien u eindheffing dient te betalen, geeft u dat aan in de LogiSal versie van het volgende jaar.
Blijft u binnen de vrije ruimte? Dan hoeft u niks aan te geven.
Boekingen in de WKR dienen geadministreerd te worden in de financiele administratie.

Let op vanaf 2020
Vanaf 2020 is een getrapt tarief van toepassing.
Als u onze specificatie in de loop van het jaar gebruikt om de belastingheffing te reserveren dan dient u er rekening mee te houden dat zodra de grens wordt overschreden het tarief omhoog gaat.
Dat overschrijden gebeurt natuurlijk pas aan het eind van het jaar en dan lijkt het alsof de kosten van de WKR enorm toenemen.

 

U kunt op verschillende manieren boekingen maken in de WKR

Looncode
Open de module Looncode.
Selecteer een looncode waarmee u betalingen doet die onder de WKR vallen (meestal 180 en hoger)
Klik op Geavanceerd.
Aan de rechterkant kunt u aanvinken of deze looncode onderdeel van de WKR is.
Als u bedragen via deze looncode verloont dan zult u die bedragen in deze module verwerkt zien.

Handmatig boeken
Het is mogelijk dat er kosten zijn die wel onder de WKR vallen maar niet via de salarisadministratie lopen.
Dan gaat u naar Jaarblok > Werkkostenregeling > knop Handmatig boeken.
U kunt daar heel eenvoudig boekingen toevoegen.
Wij adviseren eens per maand een overzicht door de financiele administratie te laten maken en daarvan het totaal hier te boeken.

Als u bovenstaande handelingen hebt verricht dan kan deze module WKR voor u een overzicht maken.
Ga naar Jaarblok > Werkkostenregeling > Knop Printen en aangeven.
Er volgt een print in het scherm met een aantal tabellen waarin u kunt zien hoeveel er aan te geven is.
Als u dat wenst kunt u bovenin klikken op Eindheffing aangeven. Vervolgens kunt u de periode aangeven.

Als u e.e.a. wilt controleren dan gaat u vanuit het hoofdmenu naar Jaarblok > Eindheffing.
Selecteer de werkgever en klik op Historie en dan op Print.

De loonaangifte van LogiSal pakt eventuele boekingen en wijzigingen vanzelf op, ook als zij betrekking hebben op het verleden.
Alles gaat wat dat betreft vanzelf.

Let op
U kunt via Jaarblok > Eindheffing ook WKR rechtstreeks boeken.
Daarbij kunt u dan een boekjaar aangeven.
U kunt hiermee bijvoorbeeld in januari de WKR van voorgaand jaar aangeven.
Door de vermelding van dat boekjaar wordt dit bedrag dan niet meer verrekend in de aangifte die deze module WKR samenstelt.