Menu

Werkkostenregeling (LogiSal)

U kiest voor Jaarblok > Werkkostenregeling.

Wanneer u boven de vrije ruimte uit komt dient u daar eindheffing over te betalen.
De module laat in het huidige jaar zien wat de totale vrije ruimte is.
Indien de vrije ruimte wordt overschreden dient u eindheffing te betalen, en geeft u dit aan in de LogiSal versie van het volgende jaar.

Blijft u binnen de vrije ruimte?
Dan hoeft u niks aan te geven. Boekingen in de WKR dienen geadministreerd te worden in de financiële administratie.

Boeken in de WKR

Looncode

  • Open de module Looncode.
  • Selecteer een looncode waarmee u betalingen doet die onder de WKR vallen (meestal 180 en hoger) en bijv. soort onkostenvergoeding.
  • Kies voor Geavanceerd.
  • Aan de rechterkant kunt u aanvinken of deze looncode onderdeel van de WKR is.
    Als u bedragen met deze looncode verwerkt, dan zult u die bedragen in de WKR module verwerkt zien.

Handmatig boeken
Het is mogelijk dat er kosten zijn die wel onder de WKR vallen maar niet via de salarisadministratie lopen.
Dan gaat u naar Jaarblok > Werkkostenregeling > knop Handmatig boeken.
U kunt daar heel eenvoudig boekingen toevoegen.
Wij adviseren eens per maand een overzicht door de financiële administratie te laten maken en daarvan het totaal hier te boeken.

Overzicht WKR

Als u bovenstaande handelingen hebt verricht dan kunt u een overzicht maken.

Ga naar Jaarblok > Werkkostenregeling > Knop Printen en aangeven.

Er volgt een print in het scherm met een aantal tabellen waarin u kunt zien hoeveel er aan te geven is. Als u dat wenst kunt u bovenin klikken op Eindheffing aangeven. Vervolgens kunt u de periode aangeven.

Let op: de periode die u selecteert is de periode in welke aangifte dit meegenomen wordt. Indien u dit in januari het opvolgende jaar wilt aangeven, doet u dit in de LogiSal versie van het jaar daarna via Jaarblok > Eindheffing.

Als u e.e.a. wilt controleren dan gaat u vanuit het hoofdmenu naar Jaarblok > Eindheffing > selecteer de werkgever en klik op Historie en dan op Print.

De loonaangifte van LogiSal pakt eventuele boekingen en wijzigingen vanzelf op, ook als zij betrekking hebben op het verleden. Alles gaat wat dat betreft vanzelf.

Boekjaar 
U kunt via Jaarblok > Eindheffing ook WKR rechtstreeks boeken.
Daarbij kunt u dan een boekjaar aangeven.
U kunt hiermee bijvoorbeeld in januari de WKR van voorgaand jaar aangeven.
Door de vermelding van dat boekjaar wordt dit bedrag dan niet meer verrekend in de aangifte die deze module WKR samenstelt.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.