Menu

Toeslag (LogiSal)

Ook voor Zorgtoeslag in Vervoer.
O.a. in de beroepsgoederenvervoer dient aan de werknemer een zorgtoeslag te worden betaald. In dit voorbeeld gaan we uit van 0,6%.

1. Grootboek
Ga eerst naar Bestand > Openen > Grootboek
Klik bijvoorbeeld op regel 9 en vul in: 41xx Kosten Zorgtoeslag
Op regel 87 hoort u te zien: 15xx Reserveringen. Zo niet dan maakt u deze.
Sluit grootboek.

2. Looncode
Ga naar Looncode.
Zoek een lege looncode, ergens bij 135. Noem deze bijvoorbeeld Zorgtoeslag 0,6%.
Soort is ’01 Bruto loon periode’.
Journaal debet = (87) 15xx Reserveringen.
Journaal credit = (50) 1500 Netto loon
Sluit looncode.

3. Werkgever
Ga naar Werkgever tab Reservering.
Klik op een lege reservering.
Vul de naam (Zorgtoeslag) in en activeer deze.
Vul het %% in.
Beoordeel zo nodig de overige voorwaarden (over bijzonder loon, grondslag e.d.)
Voor beroepsgoederenvervoer is de grondslag: (oude) SVWloon.
looncode uitkering is de net gemaakte looncode 135.
U dient het jouraal in te stellen:
debet op (9) 41xx Kosten Zvwtoeslag.
Credit op (87) 15xx Reserveringen
Zet de optie: printen op salarisspecificatie op UIT.
Sluit werkgever.

4. Werknemer
Ga naar Werknemer en open de eerste werknemer en ga naar de tab Resver.
Klik links op de reservering Zorgtoeslag.
Opteer voor:
Automatische vrijval toepassen bij elke boeking.

Houdt u svp goed in de gaten dat u dit laatste voor elke werknemer moet doen. Ook voor toekomstig nieuwe werknemers.
(u kunt bij > Werkgever > Algemeen een boodschap ingeven voor als u een nieuwe werknemer aanmaakt, hier kunt u een herrinering aangeven dat u de automatische vrijval aanzet)