Menu

Stukloon (LogiSal)

Met dit programma is het mogelijk stukloon te verlonen, al dan niet gecombineerd met een periode of uurloon.

Stel u wilt een werknemer een bonus verstrekken van € 10,- per verkochte eenheid artikel A.

Looncode
Ga naar de module Looncode.
U klikt bijvoorbeeld op 135 en geeft als omschrijving in Bonus Art A.
Klik in de kolom Soort op ’05 Overuren bruto’.
Klik rechts op Geavanceerd.
Zet de optie ‘Deze looncode is bijzonder loon’ uit.
Zet ook ‘Soort Uur’ op ‘nergens bij meetellen’.
Druk op “OK”.

Bereken
U gaat naar de module Bereken* en roept de werknemer op.
Vervolgens klikt u op Toevoegen en selecteert de nieuwe looncode.
Hierna vult u het aantal en bedrag in.
Op de salarisspecificatie vindt u nu alle gegevens naast elkaar.

* U kunt de betreffende looncode(s) ook meteen bij Werknemer tab Loon e.d. toevoegen. U hoeft dan bij Bereken alleen het aantal toe te voegen.