Menu

Student (LogiSal)

De studenten en scholierenregeling.

Deze regeling behelst dat over het loon de kwartaaltabel wordt toegepast. Hierdoor zal de loonheffing zeer laag zijn of zelfs nihil.
Als deze werknemer later in het jaar nogmaals verloond wordt dan wordt het loon opgeteld bij het loon van de vorige periode en wordt weer de kwartaaltabel toegepast. Van de uitkomst wordt de eventueel eerder ingehouden loonheffing dan weer afgetrokken.
Een cumulatieve loonheffingsberekening derhalve.
U vindt de instelling bij Werknemer > tab Fiscaal > subtab Bijzondere Instellingen.

De studentenregeling kunt u niet zomaar toepassen bij een student die bij u in dienst komt. Hier zijn een aantal voorwaarden en verplichtingen aan verbonden. Zo moet bijvoorbeeld de student u schriftelijk kenbaar maken dat hij of zij in aanmerking wil komen voor de studentenregeling. Voor alle voorwaarden en verplichtingen kunt u het handboek loonheffingen raadplegen. Pas als aan de voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan mag u de regeling toepassen.

Voor studenten die elke maand werken wordt afgeraden om de studentenregeling toe te passen, zij hebben geen voordeel van de kwartaaltabel. De maandtabel levert hier al het gewenste resultaat.