Menu

Percentage bijzonder tarief (LogiSal)

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen.

Per werknemer kunt u een fiscaal jaarloon vorig jaar vullen bij Werknemer > tab Fiscaal.

LogiSal past de bijzonder tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar zoals ingevuld op tab Fiscaal bij de werknemer.

Let op: Het fiscaal jaarloon wat daar gevuld staat moet het fiscaal jaarloon conform de jaaropgave van het vorige jaar zijn. Indien de werknemer vorig jaar in dienst is getreden dient u dit bedrag dus niet zelf te herleiden naar een heel jaar. Dat doet LogiSal voor u.

Voorbeeld: Een werknemer is per 1 juli in dienst gekomen. U vult dan het loon vanaf 1 juli t/m 31 december in. LogiSal herleidt dit salaris vervolgens naar een heel jaar.

Let op: de loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Indien er achteraf blijkt dat er teveel is ingehouden dan wordt dit terugbetaald in de aangifte inkomstenbelasting.

 

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.