Menu

Percentage bijzonder tarief (LogiSal)

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen.

Per werknemer kunt u een fiscaal jaarloon vorig jaar vullen bij Werknemer > tab Fiscaal.

LogiSal past de bijzonder tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar zoals ingevuld op tab Fiscaal bij de werknemer.

Let op: Het fiscaal jaarloon wat daar gevuld staat moet het fiscaal jaarloon conform de jaaropgave van het vorige jaar zijn. Indien de werknemer vorig jaar in dienst is getreden dient u dit bedrag dus niet zelf te herleiden naar een heel jaar. Dat doet LogiSal voor u.

Voorbeeld: Een werknemer is per 1 juli in dienst gekomen. U vult dan het loon vanaf 1 juli t/m 31 december in. LogiSal herleidt dit salaris vervolgens naar een heel jaar.

Let op: de loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Indien er achteraf blijkt dat er teveel is ingehouden dan wordt dit terugbetaald in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.