Menu

Pensioenuitkering (stamrecht) verwerken

Instructies voor het verlonen van een lijfrente, pensioen- of stamrechtuitkering

Let op: U kunt niet op 1 werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (witte tabel) boeken met met inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. In dit geval maakt u een tweede inkomstenverhouding aan via Werknemer > 2e contract.

Werkgever
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen.
Zet de Zvw laag aan.  Als er geen andere werknemers zijn dan kan de Zvw hoog uit.

Looncode
Klik op een lege looncode (bijvoorbeeld 135).
Kies voor soort 07 Vroeger arbeid.

Werknemer
Tab Instelling: Zet de Zvw laag aan.
Tab Fiscaal: Zet de tabelkleur op Groen.
Eventueel wijzigt u de loonheffingskorting (standaard op Nee).
Tab Fiscaal > Fiscale vragen: Stel de juiste inkomenscode in.

Ga naar tab LoonED en voeg de looncode toe die u hierboven gemaakt heeft. Het aantal dagen/uren kunt u op 5/40 laten staan.