Menu

Loon in natura (LogiSal)

Het kenmerk van loon in natura is dat de werknemer er wel belasting en/of sociale lasten over betaalt maar dat de vergoeding niet in geld gegeven wordt. Een voorbeeld is maaltijden die vanwege de werkgever verstrekt worden.

Feitelijk betekent dit dat de grondslag waarover belasting en/of sociale lasten berekend wordt, verhoogd wordt met de waarde van de vergoeding.

Via de instellingen van de looncodes (zie Looncode > Geavanceerd) kunt u bepalen voor welke grondslagen een looncode meetelt.

Standaard vindt u ook looncode 117 Loon natura.
Bedragen die u onder deze looncode meegeeft worden meegeteld bij de grondslag voor de loonheffingen (en bij de grondslag voor de sociale lasten).
Zowel loonheffing als sociale lasten worden hoger en het netto wordt lager.

Stel de werknemer heeft een telefoon van de zaak en u gaat ‘bijtelling telefoon’ verlonen.
Dan maakt u een looncode met soort ‘Geen soort’ en klikt op Geavanceerd.
Daar activeert u de grondslag Heffingsloon.
Nu wordt het bedrag bij deze grondslag geteld en omdat u de grondslag ‘netto’ niet heeft geactiveerd wordt het niet uitbetaald.

Stel uw werknemer betaalt vakbondcontributie.
Die is aftrekbaar maar hoeft niet van het loon te worden ingehouden want de werknemer betaalt het feitelijk zelf.
Maak een looncode met soort Loon in Natura.
Voeg deze looncode toe bij Werknemer met het bedrag met een min.

LogiSal trekt dit bedrag af van de grondslagen maar niet van het netto loon.