Menu

Levensloopbijdrage (LogiSal)

O.a. in de Schilders en Kinderopvang dient aan de werknemer een levensloopbijdrage te worden betaald. In dit voorbeeld gaan we uit van 1,7%.

1.
Ga eerst naar Bestand > Openen > Grootboek
Klik bijvoorbeeld op regel 9 en vul in: 41xx Kosten LLbijdr
Op regel 87 hoort u te zien: 15xx Reserveringen. Zo niet dan maakt u deze.
Sluit grootboek.

2.
Ga naar looncode.
Zoek een lege looncode, ergens bij 135. Noem deze bijvoorbeeld LLbijdr 1,7%.
Soort is ’01 Bruto loon periode’.
Journaal debet = (87) 15xx Reserveringen.
Journaal credit = (50) 1500 Netto loon
Sluit looncode.

3.
Ga naar Werkgever tab Reservering.
Klik op een lege reservering.
Vul de naam (LLbijdrage) in en activeer deze.
Vul het %% in (1,7%).
Beoordeel zo nodig de overige voorwaarden (over bijzonderloon, grondslag e.d.)
looncode uitkering is de net gemaakte looncode 135.
U dient het jouraal in te stellen:
debet op (9) 41xx Kosten LLbijdr.
Credit op (87) 15xx Reserveringen
Zet de optie: printen op salarisspecificatie op UIT.
Sluit werkgever.

4.
Ga naar Werknemer en open de eerste werknemer en ga naar de tab Resver.
Klik links op de reservering Zorgtoeslag.
Opteer voor:
Automatische vrijval toepassen bij elke boeking.
Houd goed in de gaten dat u dit laatste voor elke werknemer moet doen. Ook voor toekomstig nieuwe werknemers.