Menu

Journaal in serie (LogiSal)

 

U kunt via Journaal > Serie tegelijk van meerdere administraties journaals in serie maken. Daarbij is belangrijk dat u per werkgever bij tab Export > PDF aangeeft waar de PDF opgeslagen dient te worden. Daarnaast kunt een extra exemplaar in een op te geven map opslaan.

U selecteert hier eerst het script dat u wilt doen. Indien gewenst kunt u de PDF-naam van de bestanden aanpassen. En onderaan kunt u een extra map voor een 2e exemplaar van het journaal ingeven.

Scripts:
Aan de rechterkant ziet u net als bij Bereken een knop Scripts.
Hiermee kunt u 5 scripts maken.
Een script is een selectie van werkgevers die u tegelijk wilt doen.
Het zijn dezelfde scripts als die bij Bereken.
U kunt een script een naam geven. Bijvoorbeeld script-MijnKlant.

U selecteert eerst aan de rechterkant het script dat u wilt samenstellen.
Vervolgens kunt administraties in en uit het scripts schuiven.