Menu

Branche Levensmiddelen (LogiSal)

Voor actuele informatie zie www.bpf-gil.nl

Pensioen
De regeling is gesplitst in werknemers geboren voor 1950 en werknemers geboren vanaf 1950. Voor de laatste groep is er 1 pensioenregeling en voor de oudste groep zowel pensioen als prepensioen. LogiSal neemt automatisch de juiste regeling. Grondslag is het vast overeengekomen loon inclusief vaste toeslagen op grond van de CAO en vakantietoeslag, provisie en diplomatoeslagen.

UPA
De aanlevering gaat via AZL.
Als uw bedrijf gebruikt maakt van U0149-1011 dan kunt u dat niet met LogiSal doen. Deze regeling heeft betrekking op art 61:1 en in deze regeling worden de loongegevens uitgevraagd die tot het niet regelmatig genoten salaris behoren.
Indien en voor zover de premie een percentage bedraagt van niet tot het regelmatig genoten loon behorende loonbestanddelen, is het overlijdensrisico voor dat deel niet gedekt en zal er geen aftrek plaatsvinden van 4% voor de dekking van het overlijdensrisico

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Levensmiddelen die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.