Menu

Branche Groothandel Technisch (LogiSal)

Pensioen
Deze branche kent geen collectieve pensioenregeling. Deze worden vaak individueel overeengekomen. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab Loon e.d. U gebruikt hiervoor de looncodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).

De pensioenaangifte gaat via AZL.

Vut
Er is nog vutregeling (VUTECH). De werknemersbijdrage is afhankelijk van het geboortejaar van de werknemer. In LogiSal zijn beide mogelijkheden opgenomen door 2 inhoudingen te maken voor de Vut. LogiSal kiest automatisch de juiste. U hoeft niets in te stellen.

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Technische Groothandel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.