Menu

Ouderschapsverlof (LogiSal)

Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof vanaf 2-8-2022

Volgens de documentatie van de Belastingdienst mag vanaf  augustus 2022 meerdere rubrieken worden aangeleverd.

Doordat het vinkje Werkgeversbetaling aan staat, wordt de Aof in de rubriek Uitkering geplaatst en wordt het hoge tarief toegepast. Wanneer het vinkje uit staat, wordt de instelling (laag of hoog) van de werkgever overgenomen.

WAZO uitkering plus loondoorbetaling salaris 70%

Nieuwe looncode aanmaken WAZO uitkering en het bedrag van het salaris verlagen (70% loondoorbetaling).

Nieuwe looncode aanmaken: Looncode -> kies werkgever -> kies een lege regel -> omschrijving WAZO uitkering -> selecteer in kolom Soort de regel 01 Bruto loon per periode -> Journaal debet en credit selecteren.

Wanneer er nog geen journaalpost WAZO is raadpleeg dan dit kennisartikel om te wijzigen.

Om de berekeningen te maken dien je 2 boekingen in één dienstverband te maken:

Aanmaken 1e berekening voor het reguliere salaris loondoorbetaling 70%:

  • Incidenteel lager loon = niet van toepassing
  • Gewone uren = contracturen minus uren verlof
  • Code incidentele lager loon = niet van toepassing
  • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
  • Contractindicaties = als vóór het verlof

Ga naar Bereken – voer het nieuwe salaris in tot 70% > Gewone uren invullen minus uren ouderschapsverlof – maak de berekening en controleer in de tab Kosten alle gegevens. Hier dient AWF bij de werknemer – tab Instelling – werknemersverzekeringen aangevinkt te zijn.

Aanmaken 2e berekening voor WAZO uitkering:

Ga naar Werknemer –tab Sociaal – werkgeversbetaling AAN – tab Instelling – Werknemersverz – vinkje uit bij AWF Vast en Flex en Herzien –Einde. Ga naar Bereken– toevoegen looncode WAZO uitkering > maak de berekening en controleer in de tab Kosten alle gegevens. Je hebt het volgende berekend: het salaris op 70% en de WAZO uitkering.

Is de WAZO uitkering eenmalig, dan dient u na de berekening bij tab Instelling – tab Werknemersverz – AWF Vast en Flex en Herzien het vinkje weer aan te zetten.

Controleer de rubrieken Awf, Aof en Whk in het Xml bestand loonaangifte met de Kostprijs via Printen slips.

De code Kindverlof selecteer je alleen als het totaal van het loon van de werknemer in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon. Zie ook Handboek Loonheffingen hoofdstuk 29.7

WAZO uitkering (geen aanvulling op het salaris)

Als een werknemer alleen WAZO uitkering heeft en geen aanvulling ontvangt van de werkgever dan geldt onderstaande optie.

Nieuwe looncode aanmaken: Looncode -> kies een lege regel -> omschrijving WAZO uitkering -> selecteer in kolom Soort de regel 01 Bruto loon per periode -> Journaal debet en credit selecteren.

In tab Sociaal bij Incidenteel lager loon Kindverlof selecteren – Werkgeversbetaling AAN – tab Fiscaal – tab Fiscale vragen – Inkomenscode op 31 zetten.

Berekening maken voor WAZO uitkering: Ga naar Bereken– toevoegen looncode WAZO uitkering > maak de berekening en controleer in de tab Kosten alle gegevens. Je hebt het volgende berekend: WAZO uitkering 70%.

Controleer de rubrieken Awf, Aof en Whk in het Xml bestand loonaangifte met de Kostprijs via Printen slips.