Menu

Loonstaat (LogiSal)

U kiest voor Jaarblok > Loonstaat.

De loonstaat kan voor één of voor meerdere werknemers opgeroepen worden.

De loonstaat is bijzonder uitgebreid. De loonstaat bevat vele blokken met elk waardevolle informatie.

De wettelijke loonstaat

De loonstaat zoals de Belastingdienst die wil zien, compleet met de kolomnummering.

De LogiSal-loonstaat van bruto naar netto

Dit blok laat de meeste standaard onderdelen van de salarisspecificaties zien zoals loon, loon voor de loonheffing, svw-loon, netto enz.

Specificatie van de inhoudingen

Alle inhoudingen zoals die bij de werkgever op de tab inhoudingen staan vermeld worden op de loonstaat opgenomen met per werknemer en per periode de ingehouden bedragen.

Specificatie van de werkgeverslasten

Alle werkgeverslasten van de inhoudingen zoals die bij de werkgever op de tab inhoudingen staan vermeld worden op de loonstaat opgenomen met per werknemer en per periode de bedragen.

Diverse gegevens (uren e.d.)

Hier vindt u de cumulatieven (historie) van Afdeling, Cumulatieve of Periode berekening sociale lasten, Ziektedagen, Kostprijs, Leeftijd, Uren deze periode, Normale uren, Overuren, Parttime factor.

10 door u te kiezen looncodes

Als u deze optie activeert krijgt u de gelegenheid om 10 willekeurige looncodes te benoemen waarvan de historie van deze werknemer(s) wordt afgedrukt. Wij adviseren u deze optie te proberen. U kunt bijvoorbeeld de looncode ‘auto van de zaak’ selecteren en een totaallijst printen van alle werknemers. Dan ziet u in één oogopslag wie er allemaal een bijtelling hebben.
Als u hier 1 of meer looncodes van de soort ‘overuren’ kiest dan kunt u daarbij opteren voor ‘inclusief aantallen’. Deze optie verschijnt rechtsonder. Dit met name handig voor de sector Vervoer waar achteraf de overuren aan het pensioenfonds moeten worden gegeven.

Reserveringen

Als u deze optie aan zet dan vindt u op de print een blok met de opbouw van de reserveringen gevolgd door een blok met de uitkeringen per reservering, afgesloten door de eindstand.

Opbouw van de grondslagen

U ziet per werknemer, per salarisspecificatie, per mutatie de opbouw van 9 grondslagen en de kostprijs.
Ook de opbouw van de grondslag voor het vakantiegeld kunt u hier zien.
Deze lijst is zeer gedetailleerd en daarom kan de lijst ook erg lang worden.
Deze lijst is bij uitstek geschikt voor een aansluitingscontrole.

Mutatielijsten

Mutatielijsten zijn handig om overeenkomsten en verschillen tussen boekingen van verschillende perioden te vergelijken.
Deze lijst kunt u niet exporteren.

Exporteren naar bestand

U kunt de totalen per werkgever (1 regel per werknemer) ook exporteren naar een ascii bestand (voor o.a. excel). Kies dan voor de volgende opties:
ALLEEN TOTAALLIJST VAN DE WERKGEVER PRINTEN
ASCII BESTAND (BIJV VOOR EXCEL) MAKEN VAN DE TOTALEN

Het programma vraagt u dan een bestandsnaam en locatie op te geven. Alle blokken (behalve het eerste) die u heeft geactiveerd worden naar het bestand ‘geschreven’. De veldnamen worden meegeschreven. U kunt dit bestand in Excel importeren.
Bij de conversie door Excel geeft u aan dat de velden gescheiden worden door tekens. Dit teken is ‘punt-komma’.
Dit bestand kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor jaaropgaven naar pensioenfondsen e.d.