Menu

Instellingen (LogiSal)

Bij Werkgever > inhoudingen kunt u per inhouding bepalen of deze wel of niet toegepast moet worden.

Indien u dit per werknemer wilt bepalen dan kunt u dit via Werknemer > Instelling doen.

Waarschuwing: Deze instellingen dient u niet te gebruiken om inhoudingen uit te zetten op grond van leeftijd, franchise enz. Deze voorwaarden worden door LogiSal al in acht genomen. Als u dit wel doet dan loopt u het risico dat bij veranderende omstandigheden de inhouding onterecht achterwege blijft.

Deze werknemer uitzonderen van Serieverwerken
LogiSal kent serieverwerken. Handig als de lonen elke maand ongeveer gelijk blijven. Toch kan het wenselijk zijn een bepaalde werknemer hiervan uit te zonderen. Als u dat hier aangeeft dan wordt deze werknemer overgeslagen bij het serieverwerken. U kunt dan later (of eerder) de berekening op de normale manier doen. Zie ook Serieverwerken.