Menu

AVG en de salarisadministratie (LogiSal)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Het is van belang dat u veilig om gaat met de priv├ęgevoelige informatie van werknemers. Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgenomen in onze leveringsvoorwaarden. Deze kunt u raadplegen via LogiSal > menu Info.

U heeft in LogiSal een aantal mogelijkheden om AVG-proof documenten te delen.

Wachtwoord op PDF output
U kunt pdf bestanden versleutelen met een wachtwoord. Zo heeft alleen degene die beschikt over het wachtwoord, inzicht in het document .Indien u het .pdf bestand direct wilt e-mailen vanuit LogiSal, dan kan dit ook i.c.m. het wachtwoord.

Wachtwoorden voor werkgever documenten
Ga naar Werkgever > tab Export > subtab ESS en Opslag PDF en Slips.
Daar kunt u het wachtwoord opgeven en instellen of u elke keer de vraag wilt (bij het opslaan van de pdf) om een wachtwoord toe toepassen of dat u de vraag onderdrukt.
Maar u kunt dit ook doen als u de PDF maakt.

Wachtwoorden voor de werknemers
Ga naar Werknemer > tab Instelling. Rechtsonder kunt u het wachtwoord opgeven per werknemer.

Salarisspecificaties
Printen Slips > 1 werknemer
De knop ‘1 werknemer’ gebruikt altijd het wachtwoord van de werknemer (mits ingevuld).

Printen Slips > Meer werknemers
Hier kan gekozen worden uit 5 verschillende manier van opslaan.
Hier kunt u ook voor kiezen als er maar 1 werknemer is en die wilt u in PDF opslaan met het wachtwoord van de werkgever.
1 = Per wn met wachtwoord werknemer (mits ingevuld)
2 = Per wn met wachtwoord werkgever (mits ingevuld)
3 = Per wn zonder wachtwoord
4 = 1 pdf met wachtwoord werkgever
5 = 1 pdf zonder wachtwoord

Jaaropgaven
De knop ‘1 werknemer’ > PDF gebruikt altijd het wachtwoord van de werknemer (mits ingevuld).
De knop ‘Alle werknemers’ > PDF biedt u de volgende keuze:
1 PDF met alle jaaropgaven: LogiSal gebruikt het wachtwoord van de werkgever (mits ingevuld).
2 Per werknemer een aparte PDF: LogiSal gebruikt de wachtwoorden van de werknemers.

Overige output
U kunt ook de volgende output opslaan in PDF met een wachtwoord:

  • Loonaangifte
  • Pensioenaangiften
  • Betaalstaat
  • Verzamelloonstaat

E-mailen van PDF
U kunt elke PDF mailen en dan wordt het wachtwoord ook gebruikt zoals hierboven aangegeven.

Bij het e-mailen van salarisspecificatie(s) en kostprijsspecificatie(s) gelden de volgende afwijkende regels

  • Werknemer: het wachtwoord van de werknemer
  • Werkgever: het wachtwoord van de werkgever
  • Naar een ander of ingetypt e-mail adres: er wordt gevraagd om een wachtwoord. U kunt dit leeg laten.

Onderdruk BSN
U kunt er bij Werkgever > tab Indeling Slip voor kiezen om het BSN niet te printen op salarisspecificatie en verzamelloonstaat.

SEPA
U kunt met LogiSal een SEPA-bestand maken.
Dat bestand kunt u zippen en versleutelen met een wachtwoord. Dat werkt net zo als met een PDF. Elk programma dat een bestand kan UNzippen kan ook overweg met het wachtwoord.

Administraties en bestanden
Voor het zippen, versleutelen en beveiligen met een wachtwoord van administraties gaat u naar Beheer > Kopieren.
Voor het zippen, versleutelen en beveiligen met een wachtwoord van mappen en bestanden gaat naar Beheer > LogiCrypt.

Versleutelen met LogiCrypt
Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina LogiCrypt.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)