Menu

PAWW (LogiSal)

PAWW is de CAO-afhankelijke WW-premie.

Voor de Bouw gelden aparte instructies. Zie onderaan deze pagina.

Als u een nieuwe administratie maakt dan wordt PAWW standaard toegevoegd aan de onderste regel van Werknemersverzekeringen.
Standaard is deze inhouding NIET actief. In CAO-overleg wordt bepaald of en met ingang van wanneer deze voor uw branche actief wordt. Dat dient u zelf te bewaken.
Als u deze activeert kijkt u dan ook even naar de datum van ingang. Die staat standaard op 1 januari.

Als in de sector of cao de datum van ingang bijvoorbeeld 1 september is, dan zet u het percentage van 1 januari op 0 en voert u daaronder de premie per 1 september in.

U vindt in het hoofdmenu een knop PAWW en in het periodeblok vindt u dit ook. Hiermee maakt u een eenvoudige lijst van verschuldigde premies waarbij ook het betaalkenmerk wordt afgedrukt.

U kunt via menu Periodeblok > PAWW een overzicht van de verschuldigde bedragen printen waarbij het betaalkenmerk wordt weergegeven.
De aangifte dient u zelf te verzorgen via het portal van de Stichting PAWW. Op deze website kunt u ook terecht voor de registratie om deel te nemen aan de PAWW.

Als deze regeling voor u voor het eerst actief wordt in LogiSal:
1. Ga naar werkgever en activeer de inhouding
2. Zet bij premie in de eerste regel 01-01 op 0%
3. Zet bij premie in de tweede regel de datum van ingang met het percentage 0,2.
4. Controleer dan of de berekening goed gaat.

De grondslag waarover de PAWW standaard geheven wordt is Loon In Geld (kolom 3 van de loonstaat). Dit gaat volstrekt om buiten ‘onze’ grondslagen, u kunt het dus niet instellen.
Als de regeling ingaat midden in een periode (dat kan bij vierwekenverloning) dan rekent LogiSal een tijdvakfactor uit door ‘werkdagen vanaf datum van ingang’ te delen door ‘werkdagen in de periode’. Dat laatste is bij vierwekenverloning altijd 20. Stel dat er 16 werkdagen zijn tussen datum van ingang en einddatum van de periode dan wordt 16/20 x loon in geld genomen als grondslag voor de premie.

Op de website van de Stichting PAWW kunt u allerlei informatie vinden.

U dient in ieder geval elk tijdvak aangifte te doen bij de Stichting PAWW.
Daarna dient u te betalen.
Daarvoor kunt u het betaalkenmerk gebruiken dat wij printen maar wij hebben vernomen dat er na de aangifte een factuur komt en dat u ook dat factuurnummer als betaalkenmerk kunt gebruiken.

Aparte instructies voor Bouw
Normaal gesproken is de premie PAWW aftrekbaar voor het heffingsloon maar ook voor de pensioengrondslag. Dat is in de bouw niet zo.
Volg voor de bouw de volgende instructies:
– Ga naar Werkgever > Inhoudingen en dubbelklik de PAWW regel.
– Klik op koppel en koppel deze met PAWW-bouw door de knop %% bijwerken onderin.
– Op de tab Behoort tot staat nu niet meer een vink in de kolom Werknemersdeel bij pensioen.

– Ga naar de module Looncode en selecteer een looncode relevant aan het Tijdspaarfonds.
– Klik aan de rechterkant op Geavanceerd en vink het vakje achter Tijdspaarfonds aan (rechts onderin).

Dit zorgt er voor dat het Tijdspaarfonds geteld wordt bij de grondslag ‘Loon In Geld’ voor de PAWW.
Doe dit met alle looncodes die uitbetalen naar het Tijdspaarfonds of naar de werknemer, dus ook vakantiegeld en duurzame inzetbaarheid.