Menu

Minimumlonen (LogiSal)

Via Instellingen > Minimumlonen kun je hier een overzicht van oproepen.

Het wettelijk minimumloon wordt in de regel op 1 januari en op 1 juli gewijzigd en deze worden door ons aangepast middels een update.
Het minimumloon kan indien gewenst op de salarisspecificatie geprint worden.
De periodedatum bepaalt welke minimumlonen van toepassing zijn bij de verschillende bedragen in verschillende delen van het jaar.

BBL
Voor BBL-ers gelden afwijkende minimumlonen.
Bij Werknemer tab Sociaal kun je rechts onderin een vinkje zetten als dit aan de orde is.