Menu

Loonkostenvoordelen en subsidies (LogiSal)

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. De voorwaarden vindt u op de website van het UWV en het handboek loonheffingen.

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

De claim kunt u aangeven per werknemer bij Werknemer > Tab Subsidies.

Wanneer u na het selecteren van het loonkostenvoordeel een boeking maakt voor deze werknemer, zit de claim in de boeking en wordt deze in de loonaangifte opgenomen. Dat kunt u controleren op de print van de loonaangifte onder kolom LKV door middel van een “J” van ja.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit. In LogiSal is het belangrijk dat u het betreffende