Menu

ESS en Opslag PDF en Slips (LogiSal)

Werkgever > Openen > tab Export > subtab ESS en Opslag PDF en Slips

Default opslagmap voor PDF-prints

Hier kunt u een standaardmap opgeven om PDF bestanden op te slaan van deze werkgever/administratie. Dit is de zogenaamde defaultmap.

Indien u gebruik maakt van Cloud Dossier adviseren wij hier het pad van de Cloud Dossier schijf te selecteren.

Bijvoorbeeld: CloudDossier\Cliëntdocumenten\Clientnaam\zichtbaar voor cliënt\jaartal\

Wachtwoord

Daaronder kunt een wachtwoord opgeven waarmee u uw PDF-output kunt versleutelen.
Als het wachtwoord leeg laat dan wordt dat niet toegepast.
Rechts daarvan bepaalt u of de vraag voor het wachtwoord elke keer wilt krijgen of dat u de vraag wilt onderdrukken.

Naam van de salarisspecificatie in PDF

U kunt de opslagnaam van één salarisspecificatie van één werknemer bepalen.
– Werkgever en werknemersnummer en periode.
– BSN en periode
– Naam en voorletters en voorvoegsel

 

Employee Self Service (LogiSal ESS)

Let op:Wij hebben besloten om geen ESS meer aan te bieden via LogiSal per 2021.
Wel kunnen wij u alternatieven aanbieden via onze zusteronderneming Salariszaken. Kijk op salariszaken.nl voor meer informatie.