Menu

Centric (LogiPoort)

Bestandsnaam vereiste Centric

Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

1-4 = UPA_
5-17 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
18-40 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
18-20 = CEN
21-29 = Vrij in te vullen positie
30-32 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J17).
33-35 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
36-40 = T volgnummer afgesloten met
41 = _ (underscore)
42-55 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
56-63 _UPA.XML

*Het eigen kenmerk () in het inhoudelijke XML bericht moet overeenkomen met het kenmerk in de bestandsnaam.
U mag niet 2x het zelfde insturen.

Voorbeeld bestandsnaam:
UPA_123456789L01_CENK12347890J19P01T0001_20190101140000_UPA.XML

 

Pensioenaangifte

Lengte bestandsnaam = 38
Positie 1 – 4 = Vrij in te vullen maar wel 4 posities
Positie 5 -16 = Loonheffingennummer
Positie 17 – 22 PACENT
Positie 23 – 26= laatste twee cijfers van jaar en periode (voorbeeld 2019 = 19, Periode juli = 07 dus 1907).
Positie 27 – 34 numeriek
Positie 35 – 38 .xml (extensie)

Voorbeeld bestandsnaam
LOGI123456789L01PACENT190701160316.xml

Uitleg periodenummers: klik hier