Menu

Branche Metaal en Techniek (LogiSal)

Onder de branche Metaal en Techniek vallen diverse cao’s.

– Carrosseriebedrijf
– Goud- & Zilvernijverheid
– Isolatiebedrijf
– Metaalbewerkingsbedrijf
– Technisch Installatiebedrijf.

Voor vakinhoudelijke vragen verzoeken wij u de van toepassing zijnde cao te raadplegen.

Pensioenpremie

De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon in januari, vermeerderd met het vakantiegeld. De pensioenpremie voor salarissen hoger dan circa € 70.000,- is lager. Hiertoe zijn 2 inhoudingen pensioen opgenomen. De eerste wordt berekend tot het maximumloon en de tweede heeft een franchise gelijk aan het maximumloon van de eerste zal dus pas een premie tonen als het loon hoger is. Beide pensioenen moeten altijd geactiveerd zijn. U hoeft niets in te stellen. LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

Private Aanvulling WW Metaal en Techniek

In LogiSal is hiervoor een regeling beschikbaar (via Werkgever > tab Inhoudingen > tab Sociale Fondsen de onderste regel).
De regel in de fondsenlijst heet: MN WWN aanv WW en WGA.

Meer informatie

https://www.wwmetaalentechniek.nl/

ANW Pensioen

Als u op het loon ANW-pensioenpremie wenst in te houden dan adviseren wij u dat te doen middels een looncode, via Werknemer tab LoonED. Deze premies zijn niet zozeer percentages als wel vaste bedragen. U kunt looncode 170/171 invoeren bij Werknemer > Loon ed.

Generatiepact

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Meer informatie over het instellen in LogiSal vindt u op deze pagina.

Uren voor pensioenpremie

MN services maakt behoorlijk onderscheid tussen gewone uren en overuren. Overuren tellen niet mee voor de pensioengrondslag. Ook niet als de werknemer standaard 10 uur werkt en 10 uur overwerkt. Gewone uren wel.

Overuren en factor over tijdvakloon

In kleinmetaal is het gebruikelijk het loon voor een overuur te berekenen dmv een factor over het maandloon (of vierwekenloon). U kunt bij de looncodes voor overuren dan deze factor onderin bij ‘Overurenfactor’ gewoon invoeren.

Vakantie-uren

Ook vakantie-uren (of dagen) die u uitbetaalt behoren niet tot de pensioengrondslag, dat geldt niet alleen voor het geld maar ook de uren tellen niet mee. Als u vakantie-uren betaalt dient u er voor te zorgen dat deze meetellen bij de overuren. U kunt wel desgewenst het ‘bijzonder loon’ uitzetten. Zie Looncode > 137 (standaard vakantieuren) > Geavanceerd.

Wia/WGA

Er zijn inhoudingen opgenomen voor zowel Motor/Metaal als voor Installatie. Standaard staan die voor Motor/Metaal aan en die voor Installatie uit, maar u kunt dat natuurlijk omdraaien.

Sociaal fonds

De premies voor het sociaal fonds is opgenomen. Er zijn 2 fondsen maar de premie is gelijk.

Opleidingsfonds

Er bestaan 7 opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Alle fondsen zijn opgenomen in de fondsenlijst. In de werkgever ziet u alleen de OOC. Als voor u een ander opleidingsfonds van toepassing is dan dubbelklikt u op OOC en gaat naar de tab Koppel. Daar koppelt u deze inhouding uw opleidingsfonds.