Menu

Afdrachtvermindering (LogiSal)

U kiest voor Jaarblok > Afdrachtvermindering.

Hiermee worden vooral bedoeld de afdrachtverminderingen die niet loongerelateerd zijn, zoals:

    • Afdrachtvermindering Speur en ontwikkeling
    • Afdrachtvermindering Zeevaart

 

Deze afdrachtverminderingen kunt u opnemen c.q. invoeren waardoor ze meegenomen worden in de aangifte Loonheffing en in de journaalposten.

Het invullen van het formulier is eenvoudig.
U geeft een omschrijving op en het bedrag van de vermindering.
U dient dit bedrag dus zelf te berekenen.

Vervolgens bepaalt u de periode en de periodedatum waarin de afdrachtvermindering met de aangifte loonheffing meegenomen moet worden.
Natuurlijk selecteert u ook de werkgever en de categorie op het aangiftebiljet.

Let op:
LogiSal past automatische voorwaartse verrekening toe. U kunt volstaan met het boeken van het hele bedrag in periode 1.
Ook al krijgt u de subsidie toegewezen over andere perioden dan mag u vanaf 2014 verrekenen vanaf periode 1.

U kunt de historie (= geboekte bedragen) inzien, verwijderen en/of printen (op scherm).

Wij adviseren u deze specificatie zeker te printen en bij de aangifte Loonheffing te bewaren.

In het journaal komen de bedragen terug op de afdeling 99. Deze bedragen kunnen later anders blijken te zijn en dat kan dan niet via LogiSal gecorrigeerd worden.

Ook de afdrachtvermindering Verhoging Opleidingsniveau en de afdrachtvermindering EVC-procedure regelt u via deze optie van menu Jaarblok.

Specifieke informatie over de WBSO (Speur- en Ontwikkelingswerk)

U dient in eerste instantie de bedragen van de afdrachtvermindering te boeken zoals aangegeven in de beschikking.
U deelt het totale bedrag door het aantal tijdvakken (maanden) en dat is het bedrag per tijdvak (maand).
Na afloop van december controleert u of alles is verrekend. Dat kunt u o.a. doen met behulp van de cumulatieve loonaangifte.
Als een gedeelte van de beschikking niet is verrekend dan boekt u dat alsnog in periode 1 en maakt u opnieuw een loonaangifte van december. LogiSal zal daarbij voorstellen een correctie mee te nemen in januari (en eventueel februari, maart enz.) Dat moet u bevestigen.
U dient deze 2e aangifte gewoon in.